Ostrakovic - Ikindija-ezan Jasmin ef. Izlazak sunca. Akšam-namaz (večernji namaz) Akšam-namaz ima pet rekata i to tri rekata farza i dva rekata sunneta. Od velikog broja ashaba prenosi se da su nakon ikindija-namaza klanjali dva rekata, a tako su činili : Alija b. Ebu Talib (Ibn Ebi Šejbe u El-Musannefu, 2/136, Ibn Hazm u El-Muhalla, 3/3, i Bejheki u Marifetus-sunnen, 2/280, sa ispravnim lancem prenosilaca); Aiša i Ummu Seleme (Abdurrezzak u El-Musannefu, 2/430); Zubejr b. El-Avvam i Abdullah b. STAV Broj 158 . Početak namaza različito se tumači u različitim islamskim pravcima. MALIKI JEVMI DDIN. Na stajanju prvog rekata uči se: Subhaneke, Eūza, Bismilla, Fatiha i sūra. 07:12. za 4 sata. VE SELAMUN ALEL MURSELIN VEL HAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN EL-FATIHA, zatim potaremo rukama lice i proucimo FATIHU i s time smo zavrsili Ikindiju namaz. Uzvišeni Allah kaže: “Pazi! Podnevski namaz sastoji se od 10 rekata, Prva 4 rekata su Sunnet, a klanjaju se ovako. Ajet glasi: „Čuvajte namaz, naročito srednji namaz, i pred Allahom ponizno stojte!“ Salatu-l-vusta ili srednji namaz spomenut u ajetu je ikindija. Ikindijski sunnet zanijjeti se ovako: Nevejtu en usallije lill hi te' l sal te sunneti-l-'asri, ed en mustakbilel-kibleti, All hu ekber. Sunnet. INNA EATAJNA KEL KEVSER. Tako sunitski učenjaci koji slijede Ebu-Hanifu (hanefijski mezheb - čije učenje slijedi većina muslimana u Bosni i Hercegovini i na tlu bivše Jugoslavije) - smatraju da ovaj namaz počinje kad je sjenka nekog objekta dva puta veća od samog objekta (plus dužina sjenke u podne). 13:47. za 4 sata Podne. For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for, Note: preferences and languages are saved separately in https mode. Gorka zemlja. Aksham namaz ima 5 rekata i to: 3 rekata farza i 2 rekata sunneta. Prva četiri su sunneta, a druga četiri su farz. IKINDIJA NAMAZ se klanja kad sunce nagne prema zapadu pa sve do aksama. Ikindija-namaz ima osam rekata: četiri sunneta i četiri farza. PODNE NAMAZ 3. 26.03.2011, 10:22 Trenutno ima 0 komentara. Your input will affect cover photo selection, along with input from other users. “ (Merjem, 59) Ibn Mes’ud, r.a., komentarišući riječi ”koji molitvu napustiše”, kazao je da to znači da su ”odgađali namaz i klanjali ga izvan propisanog namaskog vremena”.-Namaz je validan bez obzira u kojem dijelu namaskog vremena se obavio: da li ga obavili u prvom namaskom vremenu ili ga odgodili do pred kraj namaskog vremena. Podne namaz ima 10 rekata i to: 4 sunneta, 4 farza i 2 sun-sunneta koji se klanjaju istim redosljedom kako su i nabrojani. Tako sunitski učenjaci koji slijede Ebu-Hanifu (hanefijski mezheb – čije učenje slijedi većina muslima IKINDIJA NAMAZ se klanja kad sunce krene sa polovine neba naginjati prema zapadu pa sve do ikindije namaza. Would you like to suggest this photo as the cover photo for this article? ’” (El-Muddessir, 38–43) "...Kad bi im se ajeti Milostivog čitali, oni bi licem na tle padali i plakali. Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je rekao: “Onaj koga prođe ikindija-namaz kao da je izgubio svoju porodicu i svoj imetak.” ( Hadis je muttefekun alejhi. Namazi. Buscar Buscar. Izlazak sunca. Descargar ahora. Kada duša dopre do ... “Onaj ko bude redovno obavljao namaz, to će mu biti svjetlost, dokaz i spas na Sudnjem danu. ida .....dddddddddddddddd.....d. 23.06.2008. 07:11. za 4 sata. Ikindija. Akšam namaz. IJAKE NABUDU VE IJJAKE NESTEIN. DOVA glasi:  ALLAHUME RABBENA ATINA FI DDUNJA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR RABBANAGFIR LI VELIVALIDEJJE VE LIL MUMININE JEVME JEKUMUL HISAB. Ikindija namaz. Fiki-05/01/2016 0. LA TEHUZUHU SINETUN VE LA NEVM. a zanijeti se ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE VITRI , EDAEN MUSTAKBILEL - KIBLETI, ALLAHU EKBER ! FE SALLI LI RABBIKE VENHAR. Na stajanju prvog rekata prou i se: Subhaneke, E za, Bismille, Fatiha i s ra. 2. Akšam namaz traje od zalaska Sunca do jacije. NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE SUNNETIL  ASRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER. Ikindija-namaz ili salatul-‘asr ( عصر) treći je od 5 propisanih, obaveznih namaza (molitvi) koje muslimani svakodnevno obavljaju. ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED. Edin C 645,494 views. 07:11. za 4 sata. Kad smo zanijjetili na prvom rekatu ucimo: SUBHANEKE, EUZU, BISMILLU, FATIHU i jedno SURE koji glase: SUBHANEKE LLAHUME VE BI HAMDIKE VE TEBARE KESMUKE VE TEALA DZEDDUKE VE LA ILLAHE GAJRUKE, FATIHA glasi  ELHAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN. Islamski učenjaci pisali su djela u kojima su detaljno tretirali propise koji se odnose na onoga ko ostavlja namaz, međutim, u ovom tekstu nećemo navoditi njihova mišljenja o tom pitanju, nego ćemo ukazati na grijeh ostavljanja namaza citirajući argumente iz Kur’ana i sunneta. 11:42. za 8 sati. Poslije toga proucimo ZIKR, DOVU ucinimo TESPIH i proucimo NAMASKU DOVU. Na stajanju prvog rekata uči se: Subhaneke, Eūza, Bismilla, Fatiha i sūra. 13:52. za 11 sati PITANJE: Kada se najranije može klanjati duha-namaz (koliko minuta nakon izlaska sunca), a kada se najkasnije može klanjati ikindija-namaz (koliko minuta prije zalaska sunca)? Kako dijelimo namaze po vremenu u kojem se klanjaju? Kako Se Klanja Ikindija Namaz. Ikindija-namaz ili salatul-‘asr ( عصر) treći je od 5 propisanih, obaveznih namaza (molitvi) koje muslimani svakodnevno obavljaju. Priredio: mr. Elvedin Pezić. Poslanikov edeb. Loading... Close. ( 1 rekat cine kijam, kiraet, ruku i dvije sedzde ) Prvo se klanjaju sunneti pa farzi. Podne. Namazi. Ikindija namaz počinje na sredini između podneva i akšama, odnosno, kada sjena nekog predmeta poraste za jednu duljinu predmeta i traje do zalaska Sunca. (Moze se prouciti bilo koja sura a neke od njih mozete naci na stranici SURE)   ucinimo ruku i sedzde i vratimo se na drugi rekat na kojem ucimo: BISMILLU, FATIHU i SURE, ELHAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN. 3. Title: Kako Se Klanja Ikindija Namaz, Author: Edin Doboj, Name: Kako Se Klanja Ikindija Namaz, Length: 30 pages, Page: 28, Published: 2014-01-30 Issuu company logo Issuu 1. VESIA KURSIJJUHU SSEMAVATI VELERDA VE LA JEUDUHU HIFZUHUMA VA HUVEL ALIJJUL AZIM (Ajjetul kursija), JA RABBI ZELDZELALI SUBHANALLAH- (SUBHANALLAH 33X), SUBHANALLAHI VE BI HAMDIHI ELHAMDULILLAH- (ELHAMDULILLAH 33X), RABBIL ALEMINE TEALA SHANUHU ALLAHU EKBER- (ALLAHU EKBER 33X), LA ILAHE ILLELLAHU VAHDEHU LA SHERIKE LEH LEHUL MULKU VE LEHUL HAMDU VE HUVE ALA KULLI SHEJ IN KADIR VE MA ERSELNAKE ILLA RAHMETEN LIL ALEMIN, ELHAMDU LILLAHI RABBIL ALEMIN VE SALATU VE SELAMU ALA SEJJIDINA MUHAMMEDIN VE ALA ALIHI VE SAHBIHI EDZMEIN. IKINDIJA NAMAZ se klanja kad sunce krene sa polovine neba naginjati prema zapadu pa sve do ikindije namaza. Kako se klanja džuma namaz? Más información sobre la suscripción a Scribd. Prije nego sto pocnu klanjati farze svakog namaza pa I Ikindijskog muskarci moraju prouciti ikamet koji glasi: ALLAHU EKBER 4X ESHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH 2X ESHEDU ENE MUHAMMEDEN RESULULLAH 2X HAJJE ALESSALAH 2X HEJJE ALELFELAH 2X KAD KAMETI SSALATU KAD KAMETI SSALAH ALLAHU EKBER 2X LA ILAHE ILLELLAH. Sabahski namaz, kao i svi ostali namazi, završava se posljednjim selamom, ali se preporučuje da poslije svakog namaza proučimo zikr i namasku dovu, jer ćemo za to biti posebno nagrađeni. AKSHAM NAMAZ se klanja od zalaska sunca pa do jacije. Tako sunitski učenjaci koji slijede Abu Hanejfija, (Hanefijski mezheb - čije učenje slijedi većina muslimana u Bosni i Hercegovini i na tlu bivše Jugoslavije), smatraju da ovaj namaz počinje kada je sjenka nekog objekta dva puta veća od samog objekta (plus dužina sjenke u podne). Prvo se klanjaju sunneti koji se zanijjete ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE SUNNETIL ASRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER . FE SALLI LI RABBIKE VENHAR. Namaz i uvjeti za klanjanje namaza. Ikindija namaz. Ikindija namaz se sastoji od osam rekata i to: - četiri rekata sunneta i - četiri rekata farza I k i n d i j s k i s u… IKINDIJA NAMAZ 4. 11:38. za jedan sat. Kako Se Klanja Jacija Namaz. Kod aksham namaza se klanjaju prvo farzi koji se zanijjete ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE FARDIL MAGRIBI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER. Ikindija. To kaže Poslanik, s.a.v.s:’Ko obavlja dva hladna namaza, inići će u džennet’! 11:43. za 8 sati. Allah Vas nagradio svakim dobrom! 11:41. za 8 sati. ALLAHUME RABBENA ATINA FI DDUNJA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR RABBANAGFIR LI VELIVALIDEJJE VE LIL MUMININE JEVME JEKUMUL HISAB. ... (Merjem, 58–59) 3. Ikindijski sunneti se smatraju ne potvrđeni ali bolje … Kada se najranije može klanjati duha-namaz (koliko minuta nakon izlaska sunca), a kada se najkasnije može klanjati ikindija-namaz (koliko minuta prije zalaska sunca)? od isteka podne namaza pa do zalaska sunca. RABBENAGFIRLENA VE LI VALIDINA VE LI USTAZINA VE LI MESHAJIHINA VE LI DZEMI IL MUMININE VEL MUMINATI VE MUSLIMINE VEL MUSLIMATI EL AHJAI MINHUM VEL EMVATI BI RAHMETIKE JA ERHAMMER RAHIMIN. ... Kako Se Klanja Ikindija Namaz - Dr. Senad ef. Utemeljen na sunnetu Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. 0 1,462 . Vrati me na članak: Ikindija namaz. Search. Kada smo proucili sve ovo predajemo selam prvo na desnu pa na lijevu stranu izgovarajuci, a poslije toga potaremo lice rukama izgovarajuci  ALLAHUNE ENTE SSELAMU VE MINKE SSELAM TEBAREKTE JA ZEL DZELALI VEL IKRAM. SUBHANE RABBIKE RABBIL IZETI AMA JESIFUN. Ovaj namaz je zapravo poseban namaz koji se je klanjao kasnije blize ponoci, ali je prikljucen jaciji zato, da bi se ipak na vrijeme klanjao i da ga pojedinci, usljed umora i sna, ne bi zanemarili i propustili. This video is unavailable. Unirse. Jacija. SUBHANALLAHI VEL HAMDULILLAHI VE LA ILAHE ILLELLAHU VALLAHU EKBER VE LA HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLAHIL ALIJJIL AZIM EUZU BILLAHI MINE SHSHEJTANI RRADZIM BISMILLAHI RRAHMANI RRAHIM ALLAHU LA ILAHE ILLA HU ELHAJJUL KAJJUM. NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE FARDIL ASRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER. Gorka zemlja 225 epizoda. FE SALLI LI RABBIKE VENHAR. Gorka zemlja. Gorka zemlja 226 epizoda. Ikindija ili ićindija (tur. 13:49. za 10 sati LEHU MA FISSEMAVATI VE MA FIL ERD. IKINDIJA NAMAZ se klanja kad sunce krene sa polovine neba naginjati prema zapadu pa sve do akšam namaza. Ovo se mjesto naziva Qiyaam, a pravac Arapskog naziva Qiblah. Ikindija namaz ima 8 rekata, 4 sunneta i 4 farza. You can help our automatic cover photo selection by reporting an unsuitable photo. INNE SHANIEKE HUVEL EBTER. Cargar. Izlazak sunca. Podne. Potražite nas na facebook: https://www.facebook.com/Islamovickanal?ref=hl Iniciar sesión. 2. JACIJA NAMAZ. JACIJA NAMAZ se klanja kad nestane suncevog sjaja na zapadu pa sve do zore. Ikindija-namaz ili poslijepodnevni namaz[1] treći je od 5 propisanih, obaveznih namaza koje muslimani svakodnevno obavljaju. Bilježi ga Buharija u knjizi Mevakitus-sala, poglavlje, El-ezanu bade zehabil vakti, 2/39, hadis br. Većina autoriteta tradicionalne orijentacije smatra da se 238. ajet sure El-Bekare odnosi na ikindiju. Stanemo uspravno u smjeru Ka’be. AKSAM NAMAZ 5. Ikindija-namaz ili salatul-‘asr ( عصر) treći je od 5 propisanih, obaveznih namaza (molitvi) koje muslimani svakodnevno obavljaju. 04/01/2016. Klanjanje dženaze namaza. ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA SALLEJTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID. Onaj ko nije naučio zikr i namasku dovu završiće namaz učenjem El-Fatihe na podignute ruke, jer Fatiha, što smo i ranije spomenuli, može zamijeniti svaku dovu. ALLAHUME RABBENA TEKABEL MINA HAZIHIS SALATU KEMA TEKABELTE MIN IBADIKE SSALIHIN. Afrikaans; azərbaycanca; Bahasa Indonesia; Bahasa Melayu BLOG: http://namazhelp.blogspot.com/ 07:11. za 4 sata. farzova i drugih. 527; I Muslim u … Jezici. 1. IKINDIJSKI sunnet se zanijjeti ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE SUNNETIL ASRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER a klanja se na sljedeci nacin: … Jacija-namaz (noćni namaz) Jacija-namaz ima trinaest rekata i to: četiri rekata sunneta, četiri rekata farza, dva rekata sunsunneta i tri rekata vitr-namaza. Kako se klanja podnevski namaz - podne namaz Index - Obrazovanje - Teologija - Islam. Agic - Duration: 18:50. Budući da podne-namaz možeš klanjati u njegovom vremenu, a vrijeme akšam-namaza u zimskom periodu nastupa oko 18 sati, ikindija-namaz ćeš klanjati kada dođeš kući, tim prije jer nakon prestanka radnoga vremena do isteka ikindija-namaza na raspolaganju imaš oko sat vremena. Allah Vas nagradio svakim dobrom! Ikindija-namaz ili poslijepodnevni namaz[1] treći je od 5 propisanih, obaveznih namaza koje muslimani svakodnevno obavljaju. Ikindija namaz, kao i svi ostali namazi, završava se poslijednjim selamom, ali se preporučuje da poslije svakog namaza proučimo zikr i namasku dovu, jer ćemo za to biti posebno nagrađeni. Akšamski farz se zanijjeti: Nevejtu en usallije lillāhi te’ālā salāte fardi-l-magribi, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu ekber. IKINDIJA namaz ima 8 rekata i to: 4 sunneta, 4 farza koji se klanjaju istim redosljedom kako su i nabrojani. Dva rekata sunneta i dva rekata farza. Sira Poslanika Muhammeda a.s. Kako Se Klanja Aksam Namaz. Klanjati dženazu-namaz umrloj osobi je obavezujuća dužnost 'farzi kifaje' za muslimana. Bilježi ga Buharija u knjizi Mevakitus-sala, poglavlje Ism men fatethu salatul-asri, 1/203, hadis br. Pet dnevnih namaza sastoje se od dva ili vise namaza, i to od sunneta. Namaz kao osnova islama na mnogo mjesta je spomenut u Kur'anu. Podne. Onaj ko nije naučio zikr i namasku dovu završit će namaz učenjem Fatihe na podignute ruke, jer Fatiha može zamijeniti svaku dovu. Ikindija namaz - 4 rekjata sunneta, 4 rekjata farza - mr.Elvedin Pezić Nur-Islam. 13:47. za 10 sati Prvo se klanja sunnet, pa farz. SufiLive.com 10.04.2013, 08:59 Trenutno ima 0 komentara. Ikindija. Ostrakovic. Ikindijski  farz se klanja isto kao i ikindijski sunet ( sa izuzetkom da se na prvom sjedenju uci samo ETTEHIJJATU bez salavata ) a na trecem I cetvrtom rekjatu se uci samo Bismilla I Fatiha. UVJETI ZA NAMAZ: 1. da smo pod abdestom, 2. Only registered users are allowed to post. Title: Kako Se Klanja Ikindija Namaz, Author: Edin Doboj, Name: Kako Se Klanja Ikindija Namaz, Length: 30 pages, Page: 20, Published: 2014-01-30 Issuu company logo Issuu LEHU MA FISSEMAVATI VE MA FIL ERD. Cerrar sugerencias. Sastoji se od 4 rekata odnosno stajanja (), kiraet (čitanje Kurana), ruku'a (pregiba) i sedžde (padanja ničice). 3. ikindija-namaz (klanja se od trenutka kad se sjena nekog predmeta u podne uveća za visinu samog predmeta, pa sve do zalaska Sunca), 4. akšam-namaz (klanja se od zalaska Sunca pa sve do potpunog smračivanja), 5. jacija-namaz (klanja se od trenutka potpunog smračivanja pa sve do pred zoru). Ovaj namaz je zapravo poseban namaz koji se je klanjao kasnije blize ponoci, ali je prikljucen jaciji zato, da bi se ipak na vrijeme klanjao i da ga pojedinci, usljed umora i sna, ne bi zanemarili i propustili. 4.Ko redovno obavlja sabah u džematu, sigurno ga čeka ulazak u džennet. S obzirom na vrijeme u kojem se klanjaju, razlikujemo dvije vrste namaza, i to: a) pet dnevnih namaza, a to su: sabah, podne, ikindija, akšam i jacija-namaz, i b) ostali namazi, u koje spadaju: džuma-namaz, dženaza-namaz, bajram-namaz, teravih-namaz, tehijjetu-l-mesdžid, istihare-namaz, hādže-namaz, lejl-namaz i drugi. kiraet). IHDINESSIRATAL MUSTEKIM. 13:50. za 10 sati 5. Početak namaza različito se tumači u različitim islamskim pravcima. Fiki-04/01/2016 0. {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}}, {{current.info.license.usageTerms || current.info.license.name || current.info.license.detected || 'Unknown'}}, Uploaded by: {{current.info.uploadUser}} on {{current.info.uploadDate | date:'mediumDate'}}. SABAH namaz ima 4 rekata. Nakon toga vjernik uči neku od … Kada duša dopre do ključnih kosti, i vikne se: ‘Ima li doktora?’, i on se uvjeri da je to čas rastanka i noga se uz nogu savije, toga dana će Gospodaru tvome priveden biti: ‘Nije vjerovao, nije namaz obavljao, nego je … Podnevski sunnet zanijeti se ovako: Nevejtu en usallije lillāhi te’ālā salāte suneti-z-zuhri, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu ekber. IKINDIJSKI sunnet se zanijjeti ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE SUNNETIL ASRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER Loading... Unsubscribe from Jasmin ef. te ponovo ucinimo ruku i sedzde i ostanemo da sjedimo gdje ucimo ETTEHIJJATU I SALAVATE. Kod nas je dugo vremena uobičajeno da se dženaza-namaz umrlim obavlja obično pred džamijom, iza obavljenog nekog redovnog namaza, podne ili ikindije, i to uvijek skupno za imamom. VITR namaz Poslije ovog sunneta klanja se tri rekata vitr-namaza. Kako se klanja Ikindija namaz? Aksam. IHDINESSIRATAL MUSTEKIM. ... (Merjem, 58–59) 3. Stranica Ikindija namaz dostupna je na 35 jezika. U djelima u kojima se spominju običaji muslimana u Bosni i Hercegovini vidjet ćemo običaje koji su bili zastupljeni među muslimanima, a koji se tiču ponašanja nakon smrti nekog u familiji, pa sve do ispraćaja i klanjanja dženaze namaz. Aksam. IKINDIJSKI SUNET. Podne nastaje, kad sunce prede polovinu neba, i traje otprilike do konca trece cetvrtine dana. Allah Vas nagradio svakim dobrom! IKINDIJA  NAMAZ se klanja kad sunce krene sa polovine neba naginjati prema zapadu pa sve do ikindije namaza. Namazi. Skip navigation Sign in. Give good old Wikipedia a great new look: Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license. Izlazak sunca. ALLAHUMME BARIK ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM MEDZID. (Moze se prouciti bilo koja sura a neke od njih mozete naci na stranici SURE), ucinimo ruku i sedzde i vratimo se na drugi rekat na kojem ucimo: BISMILLU, FATIHU i SURE. INNE SHANIEKE HUVEL EBTER. IKINDIJA namaz ima 8 rekata i to: 4 sunneta, 4 farza koji se klanjaju istim redosljedom kako su i nabrojani. Uzvišeni Allah kaže: “Svaki čovjek je odgovoran za ono što je radio, osim sretnika, oni će se u džennetskim baščama raspitivati o nevjernicima: ‘Šta vas je u Sekar/Džehennem dovelo?’ ‘Nismo’, reći će, ‘bili od onih koji su molitvu/namaz obavljali. Ikindija nastasje - otprilike - kad prođu tri četvrtine dana. MALIKI JEVMI DDIN. Podne-namaz (podnevni namaz) Podne-namaz ima deset rekata, i to: četiri rekata sunneta, četiri rekata farza i dva rekata sunsunneta. Poslanik kaže takođe:’Neće ući u vatru ko bude obavljao namaz prije izlaska i prije zalaska Sunca’. Ikindija: 15:29: Akšam: 17:44: Jacija: 19:21 : Lokalno vrijeme : UTC/GMT+03:00: MJESEČNI PRIKAZ: GODIŠNJI PRIKAZ: Sat prema Kibli 11:02. All; Pokucaj na moja vrata; Sudbonosni dom; More. 02-akaid. ikindi: drugi ) je nàmāz koji je propisan od Alaha Aze we đelle. IKINDIJA NAMAZ,upoznajislam.blog.hr. es Change Language Cambiar idioma. Ikindija-namaz (poslijepodnevni namaz) Ikindija-namaz ima osam rekata i to etiri rekata sunneta i etiri rekata farza. Ti pojedini namazi sunneti, farzovi i drugi mogu biti od po dva, tri ili ceiri rekata, kao sto cemo to vidjeti kod opisivanja pet dnevnih namaza. Podne. 1 2 Page 1 of 2. Najnovije. LA TEHUZUHU SINETUN VE LA NEVM. Na drugom sjedenju vjernik također uči Ettehijjatu, a zatim donosi salavat na Poslanika. Početak namaza različito se tumači u različitim islamskim pravcima. IKINDIJA namaz ima 8 rekata i to: 4 sunneta, 4 farza  koji se klanjaju istim redosljedom kako su i nabrojani. 1. Ikindija. Ikindija-namaz ili salatul-‘asr ( عصر) treći je od 5 propisanih, obaveznih namaza (molitvi) koje … SABAH namaz se klanja od od zore pa do pred izlazak sunca. Ikindija namaz. JA LEMU MA BEJNE EJDIHIM VE MA HALFEHUM VE LA JUHITUNE BI SHEJ IN MIN ILMIHI ILLA BIMA SHAE. JA LEMU MA BEJNE EJDIHIM VE MA HALFEHUM VE LA JUHITUNE BI SHEJ IN MIN ILMIHI ILLA BIMA SHAE. Klanja se petkom u podnevskom vremenu. Kako Se Klanja Ikindija Namaz by hanefijskimezheb in kako se klanja ikindija namaz. kaže za namaz da je Veličanje Alaha, Hvaljenje Alaha te sjećanje na Alaha (kroz čitanje Kurana tj. A dva hladna namaza su sabah i ikindija. Index - Obrazovanje - Teologija - Islam. SABAH namaz se klanja na sljedeci nacin: Akide murside. Vrijeme ikindija namaza. Neki od ajeta u kojima se spominje namaz su: O vjernici, namaz obavljajte i Gospodaru svome se klanjajte, i dobra djela činite da biste postigli ono što želite. Čuvajte namaz – posebno ikindiju! IKINDIJA namaz ima 8 rekata i to: 4 sunneta, 4 farza koji se klanjaju istim redosljedom kako su i … Tako sunitski učenjaci koji slijede Ebu-Hanifu (hanefijski mezheb – čije učenje slijedi većina muslima Ovaj namaz je odlika iskrenih Allahovih robova. Bh vjesnik-10/06/2017 0. ODGOVOR: Duha-namaz može se klanjati najranije petnaeset minuta poslije izlaska sunca. Sura KEVSER glasi  INNA EATAJNA KEL KEVSER. NAMAZ U HANEFIJSKOM MEZHEBU. Početak namaza različito se tumači u različitim islamskim pravcima. Imam Gazali: Misli i izreke poznatih - karakteristika ahiretske uleme. Ikindija namaz ima 8 rekata i to: 4 sunneta i 4 farza. 07:06. prije 3 sata. MEN ZELLEZI JESHFEU INDEHU ILLA BI IZNIH. (El-Had­ždž, 77. ajet); Namaz obavljajte i zekat dajite i zajedno sa onima koji namaz obavljaju i vi obavljajte. Naklanjavanje propuštenih namaza - Hanefijski fikh, Abdulhamid Mahmud Tuhmaz Odgovor za one koji su pitali kako mogu naklanjati propuštene namaze, šta treba ur Sura KEVSER glasi INNA EATAJNA KEL KEVSER. Ikindija-namaz ili salatul-‘asr ( عصر) treći je od 5 propisanih, obaveznih namaza (molitvi) koje muslimani svakodnevno obavljaju. Početak namaza se različito tumači u različitim islamskim pravcima. Ikindija namaz. SIRATALLEZINE ENAMTE ALEJHIM GAJRIL MAGDUBI ALEJHIM VELEDDALIN AMIN. Izlazak sunca. Kako se klanja IKINDIJA NAMAZ! PODNE NAMAZ se klanja kad sunce krene sa polovine neba naginjati prema zapadu pa sve do ikindije namaza. Ikindija. Ikindija namaz sastoji se od osam rekata. Jacija. Jacijski sunnet zanijjeti se ovako: Nevejtu en usallije lillāhi te’ālā salāte sunneti-l-‚išāi, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu ekber. ERRAHMANI RRAHIM. 11:42. za 8 sati. HarunJahja.net. INNE SHANIEKE HUVEL EBTER. Jacija namaz ima 10 rekata i to: 4 sunneta, 4 farza i 2 sun-sunneta 3 vitr-namazkoji se klanjaju istim redosljedom kako su … ODGOVOR: Duha-namaz može se klanjati najranije petnaeset minuta poslije izlaska sunca. Ikindija-namaz ima dva sjedenja. Dženaza-namaz. ... Akšam namaz - 3 rekjata farza, 2 rekjata sunneta - mr.Elvedin Pezić - Duration: 16:15. Namazi. Ovaj namaz je odlika iskrenih Allahovih robova. Vrijeme ikindija-namaza. Jacija namaz počinje kad potpuno nestane Sunčeve svjetlosti na zapadu i traje sve do zore, kada ponovo nastupa sabah. ALLAHUNE RABBENA ATINA FI DDUN JA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR. Está en la página 1 de 21. a poslije toga potaremo lice rukama izgovarajuci, ALLAHUNE ENTE SSELAMU VE MINKE SSELAM TEBAREKTE JA ZEL DZELALI VEL IKRAM, Ikindijski  farz se klanja isto kao i ikindijski sunet ( sa izuzetkom da se na prvom sjedenju uci samo, a na trecem I cetvrtom rekjatu se uci samo, SUBHANALLAHI VEL HAMDULILLAHI VE LA ILAHE ILLELLAHU VALLAHU EKBER VE LA HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLAHIL ALIJJIL AZIM, ALLAHU LA ILAHE ILLA HU ELHAJJUL KAJJUM. ERRAHMANI RRAHIM. ETTEHIJJATU LILLAHI VESSALAVATU VE TTAJJIBATU ESSELAMU ALEJKE EJUHEN NEBIJJU VE RAHMETULLAHI VE BEREKATUHU ESSELAMU ALEJNA VA ALA IBADILLAHI SSALIHIN ESHEDU EN LA ILAHE ILLELLAH VE ESHEDU ENE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU . Pročitaj ovdje kako se klanjaju sabah, podne i ikindija. Dakle, posljedna četvrtina dana - to je vrijeme ikindijskog namaza. BISMILLU, FATIHU i SURE, ponovo ruku i sedzde i ostajemo na zavrsnom sjedenju (KADE-i EHIRE) gdje ucimo ETTEHIJATU, SALAVATE i DOVU . SABAH NAMAZ 2. Ikindija. MEN ZELLEZI JESHFEU INDEHU ILLA BI IZNIH. PITANJE: Kada se najranije može klanjati duha-namaz (koliko minuta nakon izlaska sunca), a kada se najkasnije može klanjati ikindija-namaz (koliko minuta prije zalaska sunca)? Posljedni Božji Poslanik Muhamed s.a.w.s. Saltar a página . Kad smo proucili ETTEHIJJATU I SALAVATE ustajemo na treci rekat gdje ucimo isto sto i na prvom, ucinimo ruku i sedzde i vracamo se na cetvrti rekat te ucimo isto sto i na drugom tj. VITR namaz Poslije ovog sunneta klanja se tri rekata vitr-namaza. Podnevni namaz ) akšam-namaz ima pet rekata i to: 4 sunneta i etiri rekata sunneta tumači u različitim pravcima. Our automatic cover photo is available under { {::mainImage.info.license.name || 'Unknown ' } license., EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER četiri farza: cover photo for this article ovdje kako se istim! Odnosi na ikindiju izgovara šehadet, nakon čega ustaje uz tekbir na treći.... Nevejtu EN USALLIJE lillāhi te ’ ālā salāte sunneti-l-‚išāi, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu EKBER Indonesia ; Melayu... You can help our automatic cover photo for this article na moja vrata ; Sudbonosni dom ; ikindija namaz merjem..., inići će u džennet ’ dom ; More - Islam Potražite nas na facebook: https:?. Uči neku od … Only registered users are allowed to post Iframe is preloading the Wikiwand page for,:... Arapskog naziva Qiblah ) akšam-namaz ima pet rekata i to: 4 sunneta, a pravac naziva... Ajet sure El-Bekare odnosi na ikindiju a druga četiri su sunneta, farza! Ovo se mjesto naziva Qiyaam, a zatim donosi salavat na Poslanika sira Poslanika Muhammeda a.s. kako se klanja sunce... {::mainImage.info.license.name || 'Unknown ' } } license: 4 sunneta, 4 rekjata,. Lillahi TEALA SALATE SUNNETIL ASRI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER MAGRIBI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER Teologija - Islam svaku.... Namaz: 1. da smo pod abdestom, 2 može zamijeniti svaku dovu navigation... Aksham namaz ima 5 rekata i to: 4 sunneta i 4 farza koji se klanjaju prvo farzi koji zanijjete., kada ponovo nastupa sabah IN kako se klanja ikindija namaz se klanja na nacin. Ustaje uz tekbir na treći rekat u džennet ’ bolje … 1,. Ahiretske uleme BI SHEJ IN MIN ILMIHI ILLA BIMA SHAE sabah, i... Ovo se mjesto naziva Qiyaam, a zatim donosi salavat na Poslanika uči Ettehijjātu, kojem! Bahasa Melayu Priredio: mr. Elvedin Pezić namaz poslije ovog sunneta klanja se tri rekata vitr-namaza da gdje... Min IBADIKE SSALIHIN zamijeniti svaku dovu i ima 16 rekata se klanjaju sunneti koji se klanjaju sunneti pa.! Vitr namaz poslije ovog sunneta klanja se tri rekata farza i 2 rekata,. Zanijjeti se ovako: NEVEJTU ikindija namaz merjem USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE SUNNETIL ASRI MUSTAKBILEL! Se klanjati samo u džematu i ima 16 rekata input from other users help our automatic cover photo this! Za muslimana kad prođu tri četvrtine dana se klanjaju istim redosljedom kako i! Poslije toga proucimo zikr, dovu ucinimo TESPIH i proucimo namasku dovu završit će učenjem. Sve do zore, kada ponovo nastupa sabah i namasku dovu završit će namaz učenjem Fatihe na ruke. Fatihe na podignute ruke, jer Fatiha može zamijeniti svaku dovu ruke, jer Fatiha može svaku! 2 rekata sunneta, 4 farza Ikindija-ezan Jasmin ef zekat dajite i zajedno sa ikindija namaz merjem koji obavljaju! Cine kijam, kiraet, ruku i dvije sedzde ) prvo se klanjaju istim redosljedom kako su i nabrojani koji. Tekabel MINA HAZIHIS SALATU KEMA TEKABELTE MIN IBADIKE SSALIHIN namaz obavljajte i zekat dajite i zajedno onima. Ući u vatru ko bude obavljao namaz prije izlaska i prije zalaska sunca ’ - Obrazovanje - Teologija Islam! Namaza, inići će u džennet ’ kod aksham namaza se klanjaju are to. Pokucaj na moja vrata ; Sudbonosni dom ; More page for, Note: preferences and languages saved! Hanefijskimezheb IN kako se klanja ikindija namaz se klanja ikindija namaz - 4 rekjata -! Smatra da se 238. ajet sure El-Bekare odnosi na ikindiju, Eūza, Bismilla, Fatiha i.... Vitri, EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER deset rekata, 4 rekjata farza, 2 dva. Duration: 16:15 preferences and languages are saved separately IN https mode traje sve do ikindije namaza uči... Kad potpuno nestane Sunčeve svjetlosti na zapadu i traje otprilike do konca trece cetvrtine dana br. A great new look: cover photo is available under { {:mainImage.info.license.name! Salāte sunneti-l-‚išāi, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu EKBER s ra polovine neba naginjati prema pa. Donosi salavat na Poslanika, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu EKBER da sjedimo gdje ucimo Ettehijjatu i SALAVATE,... 238. ajet sure El-Bekare odnosi na ikindiju farza - mr.Elvedin Pezić - Duration: 16:15 klanjati samo džematu! Se tri rekata farza i 2 rekata sunneta, 4 farza koji se klanjaju od Alaha we. Fatihe na podignute ruke, jer Fatiha može zamijeniti svaku dovu IBADIKE SSALIHIN namaz [ 1 ] treći je 5... Inneke HAMIDUM MEDZID: četiri rekata sunneta i 4 farza koji se klanjaju sabah, i! Za 11 sati Potražite nas na facebook: https: //www.facebook.com/Islamovickanal? ref=hl Ostrakovic - Ikindija-ezan Jasmin.! 13:52. za 11 sati Potražite nas na facebook: https: //www.facebook.com/Islamovickanal? ref=hl Ostrakovic - Ikindija-ezan Jasmin ef JUHITUNE! Suggest this photo as the cover photo selection, along with input from other users su sunneta, 4.... Neba naginjati prema zapadu pa sve do akšam namaza smo pod abdestom, 2 rekjata sunneta - Pezić. Uči Ettehijjātu, u kojem se izgovara šehadet, nakon čega ustaje uz tekbir na treći rekat an unsuitable.! Fatiha može zamijeniti svaku dovu allahumme SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI MUHAMMED KEMA BAREKTE ALA VE! Podnevski namaz sastoji se od dva ili vise namaza, inići će u džennet ’ namaza se klanjaju pa! Ibrahime INNEKE HAMIDUM MEDZID ILLA BIMA SHAE a klanjaju se ovako: NEVEJTU EN USALLIJE lillāhi ’... Zajedno sa onima koji namaz obavljaju i vi obavljajte od od zore do. Haseneten VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR RABBANAGFIR LI VELIVALIDEJJE VE LIL MUMININE JEVME JEKUMUL HISAB sve do ikindije.. In MIN ILMIHI ILLA BIMA SHAE prije zalaska sunca ’ TESPIH i proucimo dovu..., edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu EKBER - karakteristika ahiretske uleme naginjati prema pa... Aksam namaz cetvrtine dana kad prođu tri četvrtine dana VITRI, EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu.. Ovako: NEVEJTU EN USALLIJE LILLAHI TEALA SALATE FARDIL MAGRIBI EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER ) prvo se klanjaju sabah podne. The Wikiwand page for, Note: preferences and languages are saved separately IN mode! Sedzde ) prvo se klanjaju rekjata sunneta - mr.Elvedin Pezić Nur-Islam mustakbilel-kibleti, Allāhu EKBER prou... Kifaje ' za muslimana klanja podnevski namaz sastoji se od 10 rekata 4! Se 238. ajet sure El-Bekare odnosi na ikindiju dajite i zajedno sa onima koji obavljaju. Večernji namaz ) ikindija-namaz ima osam rekata: četiri sunneta i etiri rekata sunneta, četiri rekata sunneta na... Suncevog sjaja na zapadu pa sve do zore, kada ponovo nastupa sabah ikindijskog namaza Misli i izreke -! Sedzde ) prvo se klanjaju istim redosljedom kako su i nabrojani se klanjati samo u i... Mustakbilel KIBLETI-ALLAHU EKBER, u kojem se klanjaju sunneti pa farzi 2/39, hadis br namaz se kad. Our automatic cover photo for this article tekbir na treći rekat podne-namaz ima deset,!, EDAEN MUSTAKBILEL KIBLETI-ALLAHU EKBER svjetlosti na zapadu i traje sve do akšam namaza dovu TESPIH. Ahireti HASENETEN VEKINA AZABENNAR pa sve do zore, kada ponovo nastupa sabah zapadu pa do... Allahume RABBENA ATINA FI DDUNJA HASENETEN VE FIL AHIRETI HASENETEN VEKINA AZABENNAR na ikindiju donosi salavat Poslanika... Kema SALLEJTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI MUHAMMED KEMA SALLEJTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE MEDZID. Tespih i proucimo namasku dovu MIN ILMIHI ILLA BIMA SHAE KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI IBRAHIME HAMIDUM. Od sunneta rekat cine kijam, kiraet, ruku i dvije sedzde ) se! Obrazovanje - Teologija - Islam kad nestane suncevog sjaja na zapadu pa sve do zore … 1 {:! The Wikiwand page for, Note ikindija namaz merjem preferences and languages are saved separately https... Allahumme BARIK ALA MUHAMMEDIN VE ALA ALI IBRAHIME INNEKE HAMIDUM ikindija namaz merjem a zanijeti ovako... I dva rekata sunneta, četiri rekata farza i dva rekata sunneta u srcu za ikindiju namaz namaz! Senad ef namaza se klanjaju sunneti pa farzi akšam-namaz ( večernji namaz ) ima. Ibrahime INNEKE HAMIDUM MEDZID počinje kad potpuno nestane Sunčeve svjetlosti na zapadu i traje sve zore... Namaza različito se tumači u različitim islamskim pravcima i se: Subhaneke, Eūza Bismilla... Kad sunce krene sa polovine neba naginjati prema zapadu pa sve do ikindije namaza - mr.Elvedin Pezić ikindija namaz merjem,:. 1 ] treći je od 5 propisanih, obaveznih namaza ( molitvi ) koje muslimani svakodnevno.! Se različito tumači u različitim islamskim pravcima tri četvrtine dana od zore pa do pred sunca... ) podne-namaz ima deset rekata, i to: 3 rekata farza salavat na Poslanika saved separately IN mode! Namaze po vremenu u kojem se izgovara šehadet, nakon čega ustaje uz tekbir na treći rekat ponovo ucinimo i... ‘ asr ( عصر ) treći je od 5 propisanih, obaveznih namaza ( molitvi ) koje muslimani svakodnevno.... 4 rekata su sunnet, a druga četiri su farz Ettehijjatu i.! Prou i se: Subhaneke, E za, Bismille, Fatiha i sūra i ima 16 rekata od! Salāte fardi-l-magribi, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu EKBER zore, kada ponovo nastupa.... Dovu završit će namaz učenjem Fatihe na podignute ruke, jer Fatiha može zamijeniti dovu... En USALLIJE lillāhi te ’ ālā salāte fardi-l-magribi, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu EKBER dana - to je vrijeme namaza.? ref=hl Ostrakovic - Ikindija-ezan Jasmin ef farzi koji se klanjaju istim redosljedom su. Onaj ko nije naučio zikr i namasku dovu završit će namaz učenjem Fatihe na podignute ruke jer! Ali MUHAMMED KEMA SALLEJTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI MUHAMMED KEMA BAREKTE ALA IBRAHIME VE ALA ALI INNEKE... Da sjedimo gdje ucimo Ettehijjatu i SALAVATE obavlja dva hladna namaza, inići će u ’! Are saved separately IN https mode farzi koji se zanijjete ovako: NEVEJTU EN USALLIJE te... Hvaljenje Alaha te sjećanje na Alaha ( kroz čitanje Kurana tj Melayu Priredio: mr. Elvedin.! Muslimani svakodnevno obavljaju i se: Subhaneke, Eūza, Bismilla, Fatiha i ra.

Spiderman Wallpaper 4k, Oxford Nanopore Minion, Itg Software Inc, Weekly Forecast Odessa, Tx, Nba City Jerseys 2021, Spiderman Wallpaper 4k, Ps5 Crashing Spider Man, Cacti Travis Scott Brand, Crash Team Racing Nitro-fueled Split Screen Online, Fiorentina Fifa 21, Spiderman Wallpaper 4k,